تبلیغات
رشحات - راه عشق
1389/04/27  00:20    ویرایش: 1389/04/27 00:29

بسم الله

عازم زیارت حضرت اربابم

دعایم کنید

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آنکه جان  بسپارند چاره نیست

 

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King