تبلیغات
رشحات - دغدغه های فرهنگی 1
1391/04/9  04:03    ویرایش: - -

بسم الله
نکات احصا شده از کتاب دغدغه های فرهنگی:

1.ضرورت دغدغه مندی
2.توجه به ابعاد معنوی و استمداد از حضرت حق
3.عدم اظهار عمومی بعضی دغدغه ها
4.توجه ویژه خواص به مباحث فرهنگی

و اما در عرصه فرهنگی  بنده به معنای واقعی کلمه ، احساس نگرانی می کنم و حقیقتا دغدغه دارم.این دغدغه از آن دغدغه هائی است که آدمی بخاطر آن
گاهی ممکن است نصف شب هم از خواب بیدار شود و به درگاه پروردگار تضرع کند من چنین دغدغه ای دارم.
البته درسخنرانی ها ، از این دغدغه با مردم نخواهم گفت، اما نمی شود که به شما نگویم

(دغدغه های فرهنگی ص: 18)

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King