تبلیغات
رشحات - من و وووووزلا
1389/03/25  18:17    ویرایش: - -

بسم الله

این روز ها همین که تلویزیون را روشن می کنم تا یک کم فوتبال ببینم

صدای این شیپور سنتی افریقایی عجیب درگیرم می کند

احساس می کنم  فقط یک شیپور نیست

یه جور اعتراض

نمی دونم به چی ؟؟

به یه چیزهایی که ما ها ازش بی خبریم یا خودمون را به بی خبری می زنیم

 

رشحات:

 قدیمی ها می گفتن هر وقت یه چیزی تو گوشت سوت کشید

یعنی عزرائیل از کنارت رد شده و یه فرصت دیگه بهت داده

غنیمت بدان

...

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King