تبلیغات
رشحات - مرثیه ای بر یک رویا
1389/03/22  17:28    ویرایش: 1389/03/22 17:40

بسم الله

یک خبر خواندم در مورد رشته های پر طرفدار در ایران

خنده ام گرفت

بین 10 رشته ی اول اسم هیچ کدام از رشته های علوم انسانی نبود

تازه بعدش هم حقوق آمده بود

رشته ای که به نظر من نمیتوان به طور صد در صدجز علوم انسانی دانست به خاطر چار چوبهای خشک و ضابطه مندش

حیف شد

فکر میکردم علوم انسانی مهمتر از این حرفها باشه

البته نتیجه اش خودش را به وضح نشان میدهد

نگاهی کاملا مهندسی و مکانیکی به مقولاتی چون فرهنگ / جامعه/ دین/زندگی و...

به قول بچه ها بی خیال بابا

بماند برای بعد

لیست 13رشته پرطرفدار کنکور

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King