تبلیغات
رشحات - یه حدیث خفن
1389/12/8  14:54    ویرایش: - -

بسم الله

هیچ غنیمتی مانند غنیمتی که آدمی از راه کنترل چشم به دست می آورد نیست. زیرا دیدگان از نگاه به نامحرم فروبسته نمی شود جز آن که در قلب او عظمت و جلال الهی مشاهده شود. (مصباح الشریعة،صفحه9)

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King