تبلیغات
رشحات - امام و فرح
1389/09/6  09:57    ویرایش: - -

بسم الله

چند روز پیش یکی از استید یه چیزی گفت خیلی برام جالب بود

2 پایه برای سرعت بخشیدن به انقلاب

 

 

فرح پهلوی و امام

اگر وقت شد در این مورد می نویسم

شما حداقل در مورد این موضوع فکر کنید

چرا؟؟

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King