تبلیغات
رشحات - the opinion of leader about USA
1389/07/27  14:36    ویرایش: 1389/07/27 14:48
نوع مطلب: خدا گفت... ،

بسم الله

امریکا در نگاه رهبر ایران

بخش اول

 

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

 

 

بی تردید نگاه رهبری ایران به ایالات متحده امریکا با توجه به جایگاه ایشان دارای وجه ای سیاسی است و یا به تعبیر دقیق تر وجه ی سیاسی این نگاه بر دیگر ابعاد آن غلبه دارد.

 

البته نکته حائز اهمیت این است که حضرت آقا در جای جای سخنان خود ملت و مردم امریکا را از دولت امریکا تفکیک می کنند.

این حرکت را از لحاظ ارتباطات سیاسی می توان ایجادشکاف در بین یک دولت و  ملت تحلیل کرد امری که دیگر موارد آن را می توان در نامه رییس جمهور به مردم امریکا دنبال کرد.

 

در فاز بعدی سخنان مقام رهبری بیان اشتباهات و زورگویی های دولت امریکا را می بینیم بیان شواهدی همچون ماجرای"دیویدیان" و یا آمارهایی در رابطه با وضعیت زنان و کودکان از مواردی است که ایشان اشاره می کنند.

 

از دیگر مواردی که در این کتاب به آن اشاره شده است بیان موفقیت اسلام و گسترش اقلیت شیعی در این کشور است، در اصل وقتی یک فرهنگ و تفکر جدید در جامغه ای رشد می کنذ که فضای داخلی یک کشور توانایی پاسخگویی به نیاز های روانی و فکری مردم خود را نداشته باشد.

  

گرایش مردم ایالات متحده به اسلام و در فاز دیگر گرایش به عرفانهای نوظهور خود بیانگر وجود این شکاف در این کشور است.

باید توجه کرد کشور امریکا جزء مذهبی ترین جوامع جهان است.

 

از دیگر محورهای سخنان مقام رهبری نقد سیاست ها و نظریاتی است که توسط دولت امریکا مطرح میشود.

بیان ایرادات و اشکالات سیاستی چون نظم نوین جهانی درواقع به چالش کشیدن عقبه ی تئوریک دولت امریکا است.

 

دولت امریکا جزء دولت هایی است که همیشه از سیاست های ثابت و به تعبیر دقیق تر از سیاست های

اتاق فکر خود پیروی می کند.

موضوعی که در سخنان مقام معظم رهبری نیز متجلی است درحایی که ایشان سیاست های امریکا ناشی از لابی صهیونیست ها عنوان می کنند و تعبیر ننگ آور را برای این رابطه استفاده می کنند.

 

در ادامه بررسی نظرات مقام رهبری درباره امریکا باید نگاه دشمن شناسی و مبارزه ایشان با روحیه امریکایی عنوان کرد.

 

ایشان به کرات در سخنان خود برحفظ روحیه مبارزه و توجه به تحرکات دشمن اشاره می کنند.

و بر شناسایی جریانات جاری و رابطه آن با ایالات متحده تاکید می کنند.عدم نگاه مقطعی و توجه به سیاست های بلند مدت دولت امریکا و رصد جامعه امریکا از دیگر وظایفی است که مربوط به پژهشگران و دانشجویان کشور ایران است.

 

در پایان باید دوباره این مطلب را یادآور شد که جایگاه مقام معظم رهبری در اصل به عنوان سیاست گذار کلی نظام است و تحلیل های ایشان بیشتر ناشی از غلبه وجه سیاسی می باشد.

سخنان رهبر می بایست به عنوان سرتیتر ها و کدهایی برای شروع پژوهشها و بررسی های قرار گیرد.

 

 

 

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King