تبلیغات
رشحات - یا امام مجتبی علیه السلام
1389/06/4  17:27    ویرایش: 1389/06/4 17:30

بسم الله

ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم

گوش این طائفه آواز گدا نشنیدست

 

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King