تبلیغات
رشحات - یاکریم
1389/06/4  16:22    ویرایش: - -

بسم الله

برای مولایم می نویسم

با این مزار خاکی و بام  کبوتری

می خواستی نشان بدهی

مادری تری

   


نظرات()   

رشحات

The knowldge is King